BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETE İLİŞKİN DUYURU (JEEP SAFARİ)

TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETE İLİŞKİN DUYURU (JEEP SAFARİ)

15 Haziran 1997 tarihli ve 23020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği" (Ek-1) çerçevesinde, İlimiz Kestel İlçesi, Saitabat mevkiinde, Valilik Makamının 17.09.2021 tarih ve 1715530 sayılı Oluru ile ilan edilmiş olan Derekızık-Gözede Jeep Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet parkurunda (Ek-2), 2023 yılı boyunca 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermek isteyen seyahat acentalarının “Jeep Safari Parkuru” Kapasite İstek Formunu (Ek-3) doldurarak 12.01.2023 tarihi saat:17:00’a kadar;  

 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Seyahat Acentası İşletme Belgesi

3-Kapasite İstek Formu (Ek-3)

4-Geçmiş tarihli turizm amaçlı sportif faaliyet belgesi(varsa)

Belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurular yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar elden yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da yapılabilir. Başvuru saati sonuna kadar Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü evrak kayıt sistemine ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.Ek-1: Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği'ne ulaşmak için TIKLAYINIZ
Ek-2: Derekızık-Gözede Jeep Safari Parkuru'na ulaşmak için TIKLAYINIZ
Ek-3: Kapasite İstek Formu
'na ulaşmak için TIKLAYINIZ