BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara ilişkin Başvuru Formları

Proje Raporu formatına uygun doldurulduktan sonra, İzin Belgesi formu ile birlikte Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne hitaplı en az 30 gün öncesinden dilekçe ile başvurular yapılabilmektedir.

Etkinlik yapıldıktan sonra Proje Sonuç Raporu doldurulup ilgili kişiler tarafından imzalanıp; Etkinlikte yapılan harcamaların fatura ya da makbuzları ile afiş-broşür ve davetiye örneklerinden birer adet Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.

Not: Afiş-broşür ve davetiyelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın logosu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.