BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arabulucuk Komisyonu İletişim Bilgileri

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 07/09/2023 tarih ve 4168236 sayılı Oluru ile Taşra Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:


Dr. Kamil ÖZER  
        İl Müdürü
    
kamil.ozer@ktb.gov.tr
Muhammed KAYA     
        İl Müdür Yardımcısı muhammed.kaya@ktb.gov.tr
Abdülkerim KAYASANDIK
        Avukat
 abdulkerimkayasandik@ktb.gov.tr


 


Telefon : 0 224 800 17 00
Faks      : 0 224 800 17 07
E-Posta: iktm16@kulturturizm.gov.tr
KEP Adresi: bursakulturturizm@hs01.kep.tr
Elektronik Tebligat Adresi: 35611-41161-14976
Adres   :  Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmangazi Mah. 2. Osmangazi Cad. No:18 PK:16020 Osmangazi/BURSA