BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

3. Ulusal Heyelan Sempozyumu


Heyelan konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, STK ve özel teşebbüs temsilcilerini aynı platformda buluşturarak;
Eşgüdüm ve işbirliğini arttırmak,
Mevzuat ve çalışmalardaki boşlukları belirleyerek, görev ve sorumlulukları netleştirmek,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında elde edilen bilgi ve tecrübeleri paylaşmak,

Politikalar üreterek Afet Yönetimini doğru ve hızlı bir şekilde yönlendirmek,

Ulusal Heyelan Sempozyumunu her iki yılda bir düzenlenerek geleneksel hale getirmek
amacıyla, İçişleri Bakanlığı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)  tarafından 13-14 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara’da 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyumun Düzenlenme Yeri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159

Çankaya/ Ankara

0 (312) 258 23 23

Destekleyen Kurumlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı