BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
 • Neredeyim :

Mustafakemalpaşa

Anadolu yarımadasının Kuzey batısında Marmara Bölgesinde Bursa İline bağlı bir İlçedir. Kendi adı ile tanınan çay İlçenin ortasından geçer. Kuzeyde Uluabat Gölü, kuzey doğusunda Bursa, batısında Karacabey, Susurluk, güney batısında Kepsut, Güneyde Dursunbey ve Doğusunda Orhaneli İlçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 1.621 km2’dir. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 25 ile 40 metredir. Güney kısımları ise ortalama 400-500 metredir. En yüksek noktası Çataldağı’dır.

Akdeniz iklimi özelliklerini taşır. Yazlar uzun, kışlar ise kısa sürelidir. Ilıman ve nemli iklim karakterini gösterir. Nem ortalaması % 71,6 ‘dır. Yıllık sıcaklık ortalaması 14,2 derecedir. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 680 mm(kg)’dır. Yüzölçümü 1,621 km2 olan İlçenin 79,633 Ha. ormanlıktır. Ormanların çoğu yapraklarını döken ağaçlardır. Orman sınırından sonra ağaç yükseklikleri yavaş yavaş alçalarak fundalıklar teşekkül eder. Buraları Mer’a olarak kullanılır. Geri kalan arazi tarıma elverişlidir. Her türlü tarım yapılmaktadır.

En önemli akarsuyu Mustafakemalpaşa Çayıdır. 195 km. uzunluğundadır. İlçe kurulduğundan bu yana çay büyük taşmalara sahne olmuştur. Eskileri Koca su diye adlandırdıkları taşma olayı 20. yüzyıl başında meydana gelmiş, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

Eski adı Kirmasti olup daha eski tarihlerde adı KYUNDAKOS diye geçer. İlçe M.Ö.'ye kadar bir tarihe dayanmaktadır. Tarihçelerin bir kısmına göre İmparator Alexis Kommen Bursa civarını Arapların istilasından korumak için Mustafakemalpaşa İlçesini tesis etmiştir. Osmanlı kaynaklarında İlçenin adı İlçenin hâkimi olan Kirmastorya adlı bir kadına aittir. XIV. yüzyıldan 2 Temmuz 1920 yılına kadar Türk egemenliğinde bulunan Kirmasti bu tarihte Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, 14 Eylül 1922 tarihinde ise düşman işgalinden kurtarılmıştır.

31 Aralık 1922 tarihinde Belediye Meclisinin 285 sayılı kararı ile Kirmasti adı değiştirilerek bu günkü Mustafakemalpaşa adını almıştır.

İlkçağdan beri çeşitli yerleşimlere sahne olan ilçenin yakınında Miletopolis ören yeri bulunmaktadır. İlçe merkezinde Lala Şahin Türbesi, Hamzabey Cami ve Türbesi, Şeyhmüftü Cami ve Türbesi yanı sıra Dorak Hazineleri bölgesi, Kestelek Harabeleri ilgiye değer tarihi yerlerdir. Muradiye Sarnıç köyü yakınlarındaki Suuçtu Şelalesi, Söğütalan bucağındaki Suçıktı mesiresi Mustafakemalpaşa civarındaki eşsiz harikalarıdır.

İlçenin nüfusu 2019 nüfus sayımında 101.119'dur.

 • Suuçtu
 • Suuçtu Şelalesi
 • Suuçtu Şelalesi-2
 • Suuçtu Şelalesi-3
 • Suuçtu-2
 • Suuçtu-3
 • Suuçtu-4
 • Suuçtu-5
 • Şapçı Şelalesi
 • Şapçı Şelalesi-2
 • Genel-2
 • Dönence
 • Elma Gediği
 • Elma Gediği-2
 • Elma Gediği-3
 • Kabataş
 • Kocataş
 • Kösehoroz üstü
 • Kösehoroz
 • Samanlı Dere
 • Sofra Kaya
 • Suuçtu ilkbahar
 • Suuçtu kış
 • Suuçtu sonbahar
 • Şapçı-Karakütük
 • Tavşan Bükü
 • Yamaç Paraşütü
 • Yamaç Paraşütü-2
 • Yamaç Paraşütü-3
 • Yamaç Paraşütü-4