BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı için Proje ve Uygulama Yardımları (16.05.2018)

        2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca hazırlanan ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Mali Yılı Bütçesi’nden proje ve uygulama yardımı yapılacak taşınmazlar “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu”nun 29.03.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

        Buna göre;

        -  Proje yardımları son başvuru tarihi 01.10.2018

        -  Uygulama yardımları son başvuru tarihi ise 28.12.2018’dir.

        Yapılacak yardımlar ve son başvuru tarihleri hakkında tescilli taşınmaz sahipleri İl Müdürlüğümüzden bilgi alabilirler.

        Bu tarihlere kadar yardım talep eden taşınmaz sahipleri başvuruda bulunulabilecektir. Bu tarihlerden sonraki başvurulara işlem yapılmayacaktır.

         İlgililere duyurulur.

Proje ve Uygulama Yardımları web için (03.05.2017).jpg