BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tanıtma Fonuna Yapılacak Başvurular (10.07.2017)

Bilindiği üzere, 10/06/1985 tarihli ve 3230 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

Bu amaçla, projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliğine başvuruda bulunulmaktadırlar.

31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği, 01/08/2017 tarihinden itibaren proje başvurularını http://tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr adlı web sitesinden kabul edecektir. Tanıtma Fonu Temsilciliğince projelerin hızlı ve etkin bir şekilde incelenmesi, geri dönüşlerin daha kolay ve süratli olması, projelerde yer alabilecek hataların asgari düzeye indirilmesi açılarından proje başvurularının mezkur siteden yapılması, projelerle ilgili iş ve işlem süreçlerinin hızlanmasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Bu kapsamda, 01/08/2017 tarihinden itibaren proje başvuruları http://tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr adlı web sitesi üzerinden yapılacağı hususu potansiyel proje sahiplerine duyurulur.

Tanıtma Fonu Temsiliciliği (10.07.2017).png