BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI (01.03.2017)

     Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4848 sayılı Kanunla tanımlanan “Millî, manevî, kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, yaymak, tanıtmak ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine katkıda bulunmak” görevinden hareketle 03-05 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde III. Millî Kültür Şûrası’nı düzenleyecektir.

     Şûra kapsamında, 17 ana başlık altında toplanacak komisyonlarda yazar, sanatçı, kültür insanı ve akademisyenler tarafından sunumlar yapılarak müzakere edilecek ve Yeni Kültür Politikalarına esas teşkil etmek üzere bir nihaî rapor hazırlanacaktır.