BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzde Staj Yapmak İsteyen Yüksek Öğretim Kurumu Öğrencilerine Duyuru (10.05.2016)

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde staj yapmak isteyen yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin staj başvuruları; 29.09.2011 tarihli ve B.16.0.HKM.040.640-2011/1-198824 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe giren  “Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi”  kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu Yönerge: Teftiş Kurulu Başkanlığı> Mevzuat Listesi> Yönergeler kulturveturizm-bakanligi-stajyonergesi.html bölümünde yayımlanmaktadır.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde ücret almadan staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri taleplerini;

1- Öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumundan alacakları, öğrenim gördükleri bölüm, sınıf ve halen öğrenime devam ettiklerini belirten resmi belge (Öğrenim Belgesi),

2- Zorunlu staj yapmaları gerekiyorsa, bu durumun da belirtildiği resmi yazı,

3- T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,

     ile ekte bulunan matbu başvuru formunu eksiksiz doldurarak, yukarıda belirtilen evraklarla birlikte Müdürlüğümüzde birimlerinde staj yapmak isteyenlerin, “Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmangazi Mh. Osmangazi Cd. No:18 Tophane 16040 Osmangazi/Bursa” adresine postayla ya da şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

      (Not: Staj Başvuruları kabul olup olmadığını Müdürlüğümüzün 0 224 2207019 telefonundan öğrenilebilecektir. Bununla birlikte okulları tarafından hazırlanmış kabul belgesini onaylatma talebi olan öğrencilerin, başvuru belgelerine söz konusu belgeyi de eklemeleri gerekmektedir.)

2016 yılı yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları 06 – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında kabul edilecektir.