BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımız Staj Yönetmeliği ile ilgilidir. (22.04.2016)

Staj uygulamaları ile ilgili Yönetmelik mülga olduğu için yeni Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Bakanlığımıza yapılacak staj başvuruları değerlendirilememektedir.