BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Büyükorhan

Bursa'nın, şehir merkezine 81 km uzaklıkta bulunan bir ilçesidir. İlçe deniz seviyesinden 830 m. rakımlıdır. Marmara’nın şirin ve ormanlarla çevrili yeşil bir ilçesidir. Büyükorhan doğusunda Harmancık, batısında Mustafakemalpaşa, kuzeyinde Orhaneli, güneyinde ise Balıkesir iline bağlı Dursunbey ilçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 11.300 hektardır. Yörede Marmara Bölgesinin iklim özellikleri hüküm sürmekte, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Yazın en yüksek sıcaklık 30 - 35 °C, kışın ise ısı ortalama 4 - 6 °C’ye düşmektedir. İlçenin güneyinden Aliova Çayı geçmektedir. Ayrıca tarımsal sulama amaçlı iki adet gölet bulunmaktadır. Arazi sulamasında ağırlıklı olarak yer altı su kaynaklarından istifade edilmektedir. Bursa'nın tek tren yolu olma özelliğine sahip yeri Büyükorhan Piribeyler İstasyonudur.

Nüfusun ekonomik sektörlere göre dağılımı izlendiğinde çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı % 29 - % 30'dur. İlçenin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Diğer önemli bir gelir kaynağı da mevsimlik işçiliktir. Özellikle enerji nakil hattı şantiyelerinde yazları çalışmaya eğilim gözlenmektedir. Tarım ürünlerine bakıldığında buğdayın en önemli ürün olduğu gözlenir. Yükseltinin artması ve yazların kısa sürmesi ile buğday tarımının yerini arpa alır. (Yüksek kesimlerde) Patates hemen her evin ihtiyacına yönelik yetiştirdiği bir üründür. Diğer önemli bir tarımsal uğraş çilekçiliktir. Sulanabilen yerlerde çilek tarımı yapılmaktadır. Daha önceki yıllardaki kar oranı günümüzde düşmüştür.

Yeraltı kaynakları olarak Karalar Köyü çevresindeki mermer yatakları öne çıkmaktadır. Orman işletme şefliğine bağlı 41 orman köyü bulunmaktadır. Ağaç türleri kızılçam, karaçam, meşedir. Orman arazisinde sıklık bakımı yapılmakta olup bu çalışmalardan elde edilen ürünlerden köy halkıda yararlanmaktadır. Üretim esnasında elde edilen ürünlere bakıldığında tomruk, maden direği, tel direği, sanayii odunu, kağıtlık odun ve yakacak odunu başta gelir.

İlçenin nüfusu 2019 nüfus sayımında 9.666'dır.

  • Büyükorhan Göleti- (1)
  • Büyükorhan Göleti- (2)
  • Büyükorhan Göleti- (3)