BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Türküleri

 

BURSA GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ

 

Bursa Halk Müziği, Karagöz gölge oyunu müziklerinden, aşıklık geleneğine, doğaçlama müzikle süslenen söyleşilere, törensel müziklerden oyun havalarına, güzelleme ve koçaklamalardan ağıtlara, ninnilere, doğa, harman, hasat, iş, esnaf türkülerinden köy güvendelerine kadar çeşitli konuları işleyen zengin bir yapısı vardır.

 

Yöredeki sanatçılar bayram, düğün ve özel günlerde ezgilerini iki ana bölümden oluşan fasıl ile icra ederler. Yörede kullanılan halk müziği çalgıları da çeşitlilik göstermektedir. Dağ yöresinde erkeklerin çaldığı kaba çalgı adı verilen davul- zurna ve dümbek, ince çalgı adı verilen saz grubu cümbüş, keman ve darbuka çalınmaktadır, ayrıca kadın çalgısı olarak adlandırılan, kadınların kına gecelerinde çaldıkları bakır kaplara sadece “bakır” adı verilmektedir. Bunların dışında tef, zil, kaşık, divan sazı, bağlama, cura, zurna, düdük, klarnet, akordeon, tulum, dilli ve dilsiz kaval gibi sazlarda Bursa Halk Müziği içindeki yerlerini almışlardır.

 

Bursa’da Osmanlı dönemi Müzik kültürünü günümüze kadar taşıyan “Gezek” toplulukları geleneksel müzik kültürü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.